Nad izviri 26, Miklavž na Dravskem polju, Slovenija
Tel: 041 526 850 / +386 40 817 716

uspešno gojimo gobe že več desetletij in prav zato so Krevh šampinjoni in naši ostali proizvodi naš velik ponos